برگزاری جلسه ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
سیدمحمدعابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه یکی از موضوعات مهم جامعه امروز را مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: برای مدیریت شهرها باید برنامه ریزی های دقیق و مدون در حوزه های مختلف شهری تدوین شود و در این برنامه ریزی ها عامه مردم در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند.
وی در ادامه ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهری را ضروری عنوان کرد و افزود: ساماندهی اصناف مزاحم و تجمیع آنها در یک محل مشخص از نظر زیست محیطی، بهداشت و سلامت و مبلمان شهری تاثیرات مثبتی دارد و نهادهای مرتبط باید در این جهت طبق قوانین عمل نمایند.