برگزاری جلسه هماهنگی آزمون سراسری دکتری و کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی و دستگاه های اجرای مرتبط نحوه برگزاری آزمون سراسری دکتری و کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در این جلسه بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید نمود و افزود: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان باید محیط مناسبی برای داوطلبان آزمون دکتری و کارشناسی ارشد اندیشیده شود تا داوطلبان با آسودگی خاطر در آزمون شرکت نمایند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید محل برگزاری آزمون قبل و بعد از هر آزمون ضدعفونی شود.

گفتنی است آزمون سراسری دکتری روز پنجشنبه 9 مرداد در حوزه امتحانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و آزمون کارشناسی ارشد در روزهای 16 و  15 مرداد در دوحوزه امتحانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و دانشگاه پیام نور مرکز خوی  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.