مراسم بزگداشت و شام غریبان سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزگداشت و شام غریبان سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی