پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان آیت الله خوئی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند  پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان آیت الله خوئی بازدید نمود.