بازدید فرماندار شهرستان خوی از نحوه اعمال ممنوعیت ها در ورودی و خروجی های شهر در سه راهی ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار شهرستان خوی از نحوه اعمال ممنوعیت ها در ورودی و خروجی های شهر در سه راهی ایواوغلی بازدید نمود.