دیدار چهره به چهره فرماندار ویژه شهرستان خوی با مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،دیدار چهره به چهره فرماندار ویژه شهرستان خوی با مردم برگزار شد.