بازدید فرماندار شهرستان خوی از مسیر راه آهن قره تپه- رازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس، مدیرعامل راه آهن آذربایجان و اعضای شورای اداری از مسیر راه آهن قره تپه- رازی بازدید نمودند.