حضور حسین عباسی فرماندار شهرستان خوی در شهر دیزج دیز

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در بازدید شبانه از شهر دیزج دیز و در دیدار با مردم این شهر ضمن قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای محدودیت از آنها برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی دعوت نمود.