بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه توزیع بسته های معیشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه توزیع بسته های معیشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه از محل عواید موقوفات در راستای کمک رسانی به آسیب دیدگان از کرونا همزمان با آغاز هفته وقف بازدید نمود.