بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از موسسه ارمغان امید فردای خوی

به گزارش روابط عمومی فرجانداری شهرستان خوی حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از گفتنی از مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ارمغان امید فردای خوی بازدید نموده و ضمن دیدار صمیمی با مدیران، کارکنان و کودکان این مرکز، از نزدیک در جریان مشکلات این مرکز قرار گرفت. گفتنی است این مرکز با کمک خیرین بزرگوار در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار نموده و در آن ضمن نگهداری از کودکان ۳ تا ۶ سال با ظرفیت اسمی ۲۰ نفر و کودکان ۶ تا ۱۲ سال با ظرفیت ۲۰ نفر، خدمات روانشناسی، مددکاری و حقوقی ارایه می شود.