مصوبات جدید ستاد پیشگیری از کرونا ویروس شهرستان خوی

تمامی مراکز آموزش عالی، حوزه های علمیه، فنی و حرفه ای، زبان سراها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای سر پوشیده، اماکن متبرکه، مساجد و مصلی ها، آزمونهای حضوری، ورزشهای پر برخورد، قهوه خانه ها، چایخانه ها، سایر مراکز تفریحی، باغ وحش و خانه های بازی و میدان دواب به مدت دو هفته تعطیل خواهند بود.

برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی و همایش ها به حالت تعلیق در آمده و برگزاری مراسم عروسی، تولد و ترحیم در اماکن عمومی و خصوصی ازجمله خانه باغها به هر عنوان ممنوع میباشد.

کارکنان با سنین بالا، داشتن بیماری های زمینه ای، بانوان شاغل شیر ده، بانوان دارای کودکان سنین مهد کودک در اولویت دور کاری قرار گیرند.

استفاده از ماسک در سطح تمامی دستگاههای اجرایی برای کارکنان و مراجعین به دستگاهها الزامی میباشد.

استفاده از ماسک در محیطهای سربسته ، مراکز پر تراکم جمعیتی ، میادین و بازارهای هفتگی ، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی و... مورد تاکید میباشد.