حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در منزل مرحوم محمد ایلاتی و دیدار با خانواده ایشان

حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در منزل مرحوم محمد ایلاتی و دیدار با خانواده ایشان
زنده یاد محمد ایلاتی کونگ فوکار خویی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، سفیران اهدای عضو شمس و جمعی از مسئولین و ورزشکاران کونگ فو خوی با حضور در منزل قهرمان محمد ایلاتی از خانواده مرحوم بخاطر اهدای عضو به ۷ بیمار نیازمند تجلیل نمودند.
سید محمد عابدی در این دیدار, اقدام خانواده مرحوم ایلاتی بخاطر اهدای عضو به ۷ بیمار را اوج ایثار و هم نوعی عنوان کرد و افزود: زنده یاد ایلاتی و ایثار خانواده این مرحوم در تاریخ خوی ماندگار شد و اینجانب در برابر عظمت این خانواده سر تعظیم فرود می آورم.