حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی بمنظور بررسی مسائل مختلف حوزه شهری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر حضور یافت.