برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور فرماندارشهرستان خوی و مدیر کل دفترامور شهری استانداری آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، مدیر کل دفترامور شهری استانداری آذربایجان غربی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

سید محمد عابدی فرماندار و رئیس کمیسیون امنیت کارگری شهرستان خوی در این جلسه بر ایجاد درآمد پایدار شهرداری ها از طریق توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر شهر تاکید نمود.

مطلبی مدیر کل دفترامور شهری استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه بر مدیریت منابع درآمدی شهرداری ها تاکید نمود و افزود: شهرداری ها باید پرداخت حقوق و حق بیمه پرسنل را در الویت خود قرار دهند.