برگزاری جلسه ارزیابی رشته پزشکی عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی

برگزاری جلسه ارزیابی رشته پزشکی عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی
مسایل و موارد رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی خوی بررسی و تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی؛ جلسه ارزیابی رشته پزشکی عمومی دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی با حضور فرماندار و امام جمعه خوی و تیم ارزیابی شورای آموزشی وزارت بهداشت در سالن جلسه شماره سه فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه مسایل و موارد رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی خوی بررسی و تصمیم گیری شد.