تجلیل فرماندار ویژه شهرستان خوی از همکاران بازنشسته این فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از همکاران بازنشسته این فرمانداری با اهدا لوح سپاس تجلیل نمود.