فرماندار ویژه شهرستان خوی از ارائه طرح توجیهی ایجاد منطقه آزاد مستقل به شورای برنامه ریزی و توسعه استان طی روزهای آینده جهت تصویب خبر داد

حسین عباسی با اشاره به ظرفیت های شهرستان خوی اظهار داشت: مرز ریلی و زمینی، فرودگاه، بخش کشاورزی، راه های مواصلاتی و نیروی انسانی از پتاسیل های مهم شهرستان میباشد که از مزیت ها برای افزایش تولید و اشتغالزایی، جذب سرمایه گداری خارجی و در نتیجه صادرات استفاده نمود.

فرماندار ویژه شهرستان خوی با اشاره به نظر مساعد استاندار آذربایجان غربی برای ایجاد منطقه آزاد مستقل، پیگیری های نماینده مردم در مجلس اظهار داشت:  طرح توجیهی ایجاد منطقه آزاد مستقل طی روزهای آینده تهیه و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تصویب ارائه خواهد شد.