بازدید فرماندار و رئیس شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان خوی از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در بانک ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار و رئیس شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان خوی از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در بانک ها بازدید نمود.