برگزاری جلسه شورای ترافیک با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،جلسه شورای ترافیک با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و با محوریت ساماندهی ترافیک بافت مرکزی با رویکرد امکان سنجی توسعه پیاده راه و آثار تاریخی و گردشگری شهر خوی برگزار شد.