برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه مدیریت پسماند با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکلات سایت دفن زباله شهری و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.