استاندار آذربایجان غربی در بازدید از روستای کفچرین خوی: خواست مردم مهم ترین رکن تصمیم گیری های مدیریتی باشد

استاندار آذربایجان غربی نظر و خواست مردم را اصلی اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی دانست و از مدیران استانی خواست که برای سرنوشت مردم پشت درهای بسته تصمیم نگرفته و خواست و رفاه آنان را درنظر بگیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ محمد مهدی شهریاری در جریان بازدید از روستای کفچرین شهرستان خوی که دچار پدیده زمین شناسی زمین لغزش شده، ضمن آگاهی از وضعیت روستا و دیدگاههای ساکنین آن در خصوص آینده روستا بر درنظر گرفتن خواست اهالی در خصوص تثبیت در روستا و یا جابجایی احتمالی تاکید کرد.

وی گفت: زمین لغزش حادث شده در این روستا زنگ خطری جدی است و بر همین اساس مدیران مسئول راهکارهای لازم در خصوص ایجاد رفاه برای اهالی را مدنظر دارند.

مقام عالی استان افزود: با توجه به اینکه سایت پیش بینی شده برای جابجایی این روستای ۱۴۰ خانواری از شرایط لازم برخوردار نیست و اهالی نیز رغبتی برای جابجایی ندارند لذا تدابیر دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

شهریاری خاطرنشان کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که بدون در نظر گرفتن خواست آنان هیچ تصمیمی برای آینده شان اتخاذ نمی گردد.