روز بصیرت و میثاق با امت و ولایت گرامی باد

روز بصیرت و  میثاق با امت و ولایت گرامی باد