بازدید حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از نیروگاه سیکل ترکیبی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید نمود.

واگذاری زمین برای توسعه نیروگاه خورشیدی و نحوه اخذ مالیات از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود