فراخوان چهارمین دوره جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس

 فراخوان چهارمین دوره جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس

 مهلت ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت‌نام در سایت جشنواره  ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۹۸