نشست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان غربی با دهیاران شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، نشست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان غربی با دهیاران شهرستان خوی با موضوع اجرای طرح " یک روستا- یک محصول و روستای بدون بیکار" برگزار شد.

پویامنش در این نشست بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل روستاها اشاره کرد و افزود: صندوق کارآفرینی امید در حوزه اشتغالزایی فعالیت می کند و هدف آن افزایش اشتغال در سطح روستاها می باشد و دهیاران می توانند با اجرای طرح " یک روستا- یک محصول و روستای بدون بیکار " اشتغال را در روستاها افزایش دهند.

 آخوندزاده مدیر صندوق کارآفرینی امید استان نیز در این نشست بر شناسایی ظرفیت هر روستا برای اجرای طرح " یک روستا- یک محصول و روستای بدون بیکار " تاکید نمود.