بازدید هوایی محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مناطق زلزله زده قطور خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، پس از بازدید هوایی محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مناطق زلزله زده قطور خوی جلسه مدیریت بحران در بخشداری قطور به ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و با حضور فرماندار شهرستان خوی برگزار شد.