بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل های توزیع میوه تعاونی شب عید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل های توزیع میوه تعاونی شب عید بازدید نمود.