برگزای جلسه گروه کار، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه گروه کار، اشتغال و سرمایه گذاری با حضور فرماندار شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر تکمیل زنجیره تولید تا مصرف در راستای ایجاد اشتغال پایدار تاکید نمود.