وقوع زلزله در بخش قطور شهرستان خوی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 5.7
 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی قطور
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/12/04 09:22:59
طول جغرافیایی: 44.59
عرض جغرافیایی: 38.52
عمق زمین‌لرزه: 6 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
17 کیلومتری قطور (آذربایجان غربی)
31 کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)
32 کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
115 کیلومتری ارومیه
156 کیلومتری تبریز