برگزاری جلسه شورای تامین مسکن با حضور فرماندارشهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای تامین مسکن با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

در این جلسه سید محمد عابدی با اشاره به مسائل و مشکلات مسکن مهر بر مشخص شدن وظایف و تکالیف اعضا و تعاونی های مساکن مهر تاکید نمود و افزود: در کمیته ی فنی با حضور سازمان های ذیربط، وظایف و تکالیف اعضا و تعاونی های مساکن مهر مشخص تا پس از بررسی های لازم با قوانین و مقررات اجرایی شود.