۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار با دستور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی برای اتمام پروژه پل روستای سگتلو از توابع بخش مرکزی اختصاص یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست معاونت استانداری و  فرمانداری ویژه شهرستان خوی با حضور در روستای سگتلو از توابع روستای بخش مرکزی با مردم این روستا دیدار و گفتگو نمود.

امیر تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در این دیدار دستور اختصاص اعتبار به مبلغ 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل روستاهای فاقد دهیاری برای اتمام پروژه پل روستای سگتلو از توابع بخش مرکزی را صادر نمود.
 
رفع مشکل آب شرب این روستا از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار مردم با معاونت استانداری و  فرمانداری ویژه شهرستان خوی بود.