پلمب سه واحد صنفی متخلف در خوی

برابر مصوبات ستاد کرونای شهرستان خوی و در پی تشدید بازرسی های مشترک متشکل از نمایندگان دانشکده، اداره صمت و اماکن عمومی نیروی انتظامی در مورخه ۱۸ آبان ۹۹ دو واحد  #چایخانه و یک واحد #قنادی متخلف در خوی پلمب شد.