تجلیل حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از اطلس خیاطی اصل نفر دوم جشنواره استانی قصه گویی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از اطلس خیاطی اصل نفر دوم جشنواره استانی قصه گویی تجلیل نمود.