اطلاعیه

به استحضار مردم شریف و شهید پرور شهرستان خوی می رساند ، بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بمنظور حسن انجام انتخابات بر مدار قانون و صیانت و حفاظت از آرای مردم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، بازرسی انتخابات تحت عنوان" هیات بازرسی انتخابات شهرستان خوی" در محل فرمانداری تشکیل و شروع به کار نموده است.
شهروندان محترم شهرستان می توانند هر گونه گزارشات و شکایات مرتبط با انتخابات پیش رو در سطح شهرستان را  در ساعات اداری در بازه زمانی انتخابات با شماره های تماس و آدرس دسترسی ذیل ، جهت رسیدگی قانونی و پاسخگویی ، به هیات بازرسی انتخابات شهرستان اعلام نمایند.

آدرس: بلوار عطار نیشابوری- معاونت استانداری و فرمانداری ویژه ی خوی - دفتر هیات بازرسی انتخابات
شماره تماس مستقیم: ۳۶۲۶۶۷۶۴