بازدید سرزده فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحدهای نانوایی

حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در دیدار و گفتگوی صمیمی با نانوایان ضمن استماع نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنها بر حفظ کیفیت نان مصرفی شهروندان تاکید نمود.