معرفی مدیر جدید امور منابع آب شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار  ویژه شهرستان خوی آقای هوشنگ قلی پور بعنوان مدیر جدید امور منابع آب شهرستان خوی معرفی شد.