حضور حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در شهرداری و دیدار و گفتگو با اکبرزاده شهردار خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی با حضور در شهرداری با اکبرزاده شهردار خوی دیدار و گفتگو نمود.