بازدید فرماندار شهرستان خوی از کیفیت پخت نان، میزان عرضه و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در نانوایی های شهرک ولیعصر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،فرماندار شهرستان خوی از کیفیت پخت نان، میزان عرضه و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در نانوایی های شهرک ولیعصر بازدید نمود.