بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید ماسک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید ماسک بازدید نمود.

حسین عباسی در این بازدید بر استفاده از محصولات واحدهای تولیدی ماسک در سطح شهرستان از جمله در مراکز درمانی تاکید نمود.