بازدید حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند ساخت مجتمع رفاهی سالمندان وابسته به موسسه خیریه آیت الله خوئی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند ساخت مجتمع رفاهی سالمندان وابسته به موسسه خیریه آیت الله خوئی بازدید نمود.