اطلاعیه مهم در رابطه با دارندگان سهام عدالت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی از آن دسته از مشمولین سهام عدالت که روش غیرمستقیم سهامداری را انتخاب نموده‌اند، خواست که بمنظور برخورداری از سود، مشارکت در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان سهام عدالت و سایر امتیازات آتی، در اسرع وقت اقدام به ثبت‌نام در سامانه سجام نمایند.

داود غفارپور در این رابطه گفت: مشمولین سهام عدالت که روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب نموده‌اند، ضروری است بمنظور برخورداری از سود، مشارکت در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان سهام عدالت و سایر امتیازات آتی، در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در سامانه سجام اقدام نمایند.