بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از محل طرح اوغلان قالای شهرداری ایواوغلی و بررسی نحوه واگذاری و رفع موانع آن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از محل طرح اوغلان قالای شهرداری ایواوغلی بازدید و نحوه واگذاری و رفع موانع آن را بررسی نمودند.