بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف موزه این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف موزه این شهرستان بازدید نمود.