برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور فرماندار شهرستان خوی برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در این مراسم پیش زمینه توسعه و پیشرفت را تحقیق و پژوهش عنوان کرد و افزود: در جهان امروز نیز کشورهایی به توسعه پایدار رسیده اند که عرصه را برای فعالیت نخبگان و پژوهشگران مهیا کرده اند.

وی در ادامه بر افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی تاکید نمود.

در ادامه این مراسم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از محققان و پژوهشگران برتر تجلیل نمود.