بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از کارخانه قند خوی

حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن بازدید از واحدهای مختلف کارخانه قند خوی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد قرار گرفته و دستورات لازم را صادر نمود.