معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار : شهرستان خوی با توجه به ظرفیت های خود می تواند در ورزش همگانی به یک الگو تبدیل شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی ، جلسه شورای ورزش همگانی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی  و اعضای این شورا برگزار شد.
دکتر تیموری در این جلسه ورزش همگانی را پرداختن عامه مردم به ورزش عنوان کرد و افزود: مردم در این ورزش می توانند در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و با هزینه کمتر به سمت ورزش روی بیاورند که این موضوع  باعث ایجاد نشاط و شادابی همگانی در مردم، سلامتی و تندرستی می شود.
وی تصریح کرد: شهرستان خوی با توجه به ظرفیت های خود می تواند در ورزش همگانی به یک الگو تبدیل شود.
در ادامه این جلسه مقرر گردید دستگاه های اجرایی در راستای ترویج ورزش همگانی برنامه ها و پیشنهادهای خود را جهت تصویب و اجرایی شدن به این شورا ارسال نمایند.