فرخنده میلاد با سعادت سرور و سالار شهیدان گرامی باد

فرخنده میلاد با سعادت سرور و سالار شهیدان گرامی باد