بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی و هیئت همراه از منطقه حفاظت شده مراکان بمناسبت هفته هوای پاک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی و هیئت همراه از منطقه حفاظت شده مراکان بمناسبت هفته هوای پاک بازدید نمودند.