برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای ترافیک با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

ایجاد دور برگردان مقابل شهرک صنعتی، ساماندهی ایستگاه تاکسی فیرورق، جابجای تیرهای برق و ایجاد روشنای در کمربندی های شهر خوی از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.