جلسه بررسی نحوه تامین و توزیع گاز مایع در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در جلسه ی به ریاست حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط نحوه تامین و توزیع گاز مایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین عباسی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه از ساماندهی نحوه تامین و توزیع گاز مایع خبر داد و افزود: کمبودی در تامین گاز مایع در سطح شهرستان وجود ندارد و باید نظارت سازمان صمت از آغاز تا پایان فرایند توزیع تشدید و با متخلفان برخورد جدی شود تا گاز مایع به دست مصرف کننده واقعی برسد.

مجرد مدیر منطقه ارومیه نیز در این جلسه به اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع اشاره کرد و افزود: هدف از  اجرای این طرح توسعه دولت الکترونیک و لغو مبادلات کاغذی و پولی و از طرفی امکان نظارت بیشتر بر توزیع و مشخص شدن مصرف کننده‌های واقعی است.